Táborenie v roku 2008


Májový
tabor

Letný tábor
 

Medové lúky