STRETNUTIA
(valná hromada)

  Celoslovenké „euroindiánske“ stretnutia sa už od roku 1993 konajú každoročne na jar a na jeseň. Pri ich organizovaní sa jednotlivé skupiny na Slovensku striedajú, aby každá skupina alebo kmeň mala príležitosť niečo zorganizovať a pripraviť tak pre tých ostatných skoro celodenný, pestrý program podľa vlastných predstáv. 

    Dôležitou súčasťou programu týchto Stretnutí sú odborné prednášky venované Indiánom alebo iným témam, diskusie a workshopy, ktoré sú pre väčšinu z nás zaujímavé. Už tradičným bodom programu je na jarných stretnutiach súťaž o najkrajšiu fotografiu a na jesenných stretnutiach zasa súťaž o výrobok roka. Týchto súťaží sa môže zúčastniť každý kto o to prejaví záujem. Lákadlom sú vždy zaujímavé a originálne ceny a samozrejme pekná prezentácia svojho celoročného snaženia. V posledných rokoch sa nám v programe udomácnila tombola, ktorej výťažok pomáha čiastočne vykryť organizátorom náklady potrebné na usporiadanie stretnutia.

    Tieto stretnutia sú pre všetkých výbornou príležitosťou získať nové alebo rozvíjať staršie kontakty s ľuďmi z celého Slovenska, ktorých záujmom sú Indiáni. Máme pri tej príležitosti  možnosť podiskutovať si o našich spoločných problémoch, pozrieť si filmy venované Indiánom alebo videozáznamy z našich táborov a vždy sa dozvedieť niečo nové.

    Celoslovenské stretnutia sú pre verejnosť otvorené. Pozvánky zasielajú organizátori približne dva týždne pred každým stretnutím. Vstup je voľný, alebo iba za symbolický poplatok.