HLAS ORLA

    Hlas Orla bol časopis (občasník) Slovenských „euroindiánov“, ktorý vydávali členovia Wígmunke Oyáte. Vychádzal v rokoch 1995 – 2000 nepravidelne niekoľkokrát a občas len raz do roka , vo formáte A4, v čierno-bielom prevedení. V časopise bolo možné nájdsť rozsiahle informácie o histórii, kultúre a spôsobe života Prérijných Indiánov, návody na výrobu indiánskych replík predmetov dennej potreby, články o euroindiánskom dianí na Slovensku, preklady zo zahraničnej  odbornej literatúry a iné zaujímavosti.
   
    Na jeho obsahu sa svojimi príspevkami podieľali aj členovia iných skupín a kmeňov na Slovensku.
Časopis sa však neustále potýkal s existenčnými problémami z dôvodu vysokých finančných nákladov na jeho tlač a nedostatku odberateľov (náklad 120 kusov), pretože ľudí zaujímajúcich sa o Prérijných Indiánov je na Slovensku veľmi málo. Dôsledkom tejto skutočnosti je, že časopis už od roku 2000 nevychádza a šanca na jeho znovuzrodenie je dosť malá.